KAROLINA

KAROLINA

Karolina

W salonie obejmuje stanowisko recepcji i dba o to, aby wszystko w salonie było na swoim miejscu. 

To ona pierwsza podnosi słuchawkę telefonu i znajduje najdogodniejszy termin dla naszych klientów.