Regulamin salonu

REGULAMIN SALONU LA BEAUTY

§ 1. Godziny otwarcia

1. Salon Kosmetyczny La Beauty świadczy usługi przy ul. Reymonta 17, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 oraz 3 soboty w miesiącu w godzinach 8:00-14:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy oraz niedziele Salon jest nieczynny.

2. Zmiany w godzinach otwarcia salonu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas: absencji pracownika lub losowych (typu: brak prądu, wody, gazu).

§ 2. Umawianie na wizyty 

1. Prosimy o szczegółowe planowanie swojej wizyty tj. zabiegu głównego i towarzyszących mu drobnych usług takich jak: depilacja wąsika, regulacja brwi, henna i inne. Spełnimy chętnie wszystkie życzenia pod warunkiem, że będziemy mieć wystarczającą ilość czasu, aby następny klient nie musiał czekać. Na wizycie wykonujemy tylko zaplanowane usługi i obsługujemy tylko zapisane osoby.

2. Wszystkie zapisy w Salonie La Beauty potwierdzane są trzykrotnie:

a. pierwsze potwierdzenie: w dniu zapisu poprzez otrzymanie biletu zabiegowego z rozpisanym szczegółowo planem wizyty lub jeśli ma to miejsce telefonicznie, recepcjonistka podsumowując wizytę wymienia po kolei wszystkie usługi, które mają być wykonane, oraz potwierdza datę i godzinę wizyty

b. drugie potwierdzenie: otrzymają Państwo SMS. Jeśli już wtedy wiedzą Państwo, że nie przyjdą – prosimy niezwłocznie odwołać wizytę telefonicznie lub poprzez SMS zwrotny z informacją, o niemożliwości pojawienia się na wizycie, bardzo to szanujemy i doceniamy. 

c. trzecie potwierdzenie: otrzymają Państwo od nas SMS dzień przed zabiegiem, na którego należy odpowiedzieć i potwierdzić swoją wizytę. Jeśli nie otrzymamy potwierdzenia traktujemy ją jako wizytę która się odbędzie.

§ 3. Punktualne rozpoczynanie zabiegów 

W Salonie La Beauty  obowiązuje plan pracy oparty o grafik. Prosimy o przybycie 5-10 minut wcześniej, aby móc przygotować się do zaplanowanego zabiegu: wypełnić kartę, skorzystać z szatni i toalety. Klienci umawiani są na konkretne godziny, prosimy o punktualność. 

1. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest spóźnienie klienta na zabieg bez konsekwencji jego skrócenia, to maksymalnie 15 minut. Spóźnienie powyżej 15 minut skutkuje skróceniem zabiegu o czas spóźnienia, a jego koszt to 100 % ceny. Spóźnianie klienta nie może przesuwać czasu następnego zabiegu. O spóźnieniu prosimy informować telefonicznie niezwłocznie przed planowaną godziną rozpoczęcia zabiegu.

2. W przypadku znacznego spóźnienia (powyżej 30 minut) klient musi liczyć się z odmową wykonania zabiegu w danym dniu i ustaleniem nowego terminu.

3. W wyjątkowych sytuacjach obsługa w Salonie La Beauty dopuszcza okres oczekiwania klienta w poczekalni do 15 minut.

§ 4. Odwoływanie wizyt i nieprzychodzenie na umówiony termin 

1. W razie rezygnacji z wizyty należy powiadomić obsługę Salonu La Beauty nie później niż 48 h przed planowaną wizytą. Na liście rezerwowej oczekują osoby, które z chęcią przyjdą na zwolniony termin, pod warunkiem, że ich również odpowiednio wcześniej powiadomimy. 

2. Osoby, które nie szanują naszej pracy i naszego czasu, tracą przywileje zapisów priorytetowych lub zapisów w nadgodzinach kosmetologów. Trzykrotne niezastosowanie się do powyższych zasad skutkuje skreśleniem z listy klientów i odmówieniem wykonania usług w Salonie La Beauty 

§ 5. Karnety na zabiegi (1-6 zabiegów)

1. W razie rezygnacji z wizyty (karnet) należy powiadomić obsługę Salonu La Beauty nie później niż 48h przed planowaną wizytą.

2. W razie braku odwołania z wyprzedzeniem, wizyta (z karnetu) jest automatycznie ściągnięta przez system komputerowy jako wizyta, która się odbyła i przepada.

§ 6. Strefa ciszy

1. Salon La Beauty podzielony jest na dwie strefy: 

a. głośną – recepcja, w tej strefie można wykonywać krótkie rozmowy telefoniczne , dokonywać zapisów i uzyskiwać pomoc we wszystkich sprawach,

b. cichą – zabiegową, w strefie cichej obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń mogących zakłócić ciszę i relaks innych klientów oraz pracujących w skupieniu kosmetologów. Dzwoniące telefony przeszkadzają w pracy, skracają czas Państwa zabiegu, zaburzają jego przebieg i psują atmosferę relaksu. Prosimy uszanować prośbę i wyciszyć telefon przed zabiegiem! 

§ 7. Wizyty w towarzystwie 

1. Na terenie Salonu La Beauty obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.

2. Na terenie salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

3. Prosimy nie przychodzić na wizytę z małym dzieckiem, które może zakłócić ciszę i relaks innych klientów oraz pracujących w skupieniu kosmetologów. W Salonie znajdują się urządzenia i substancje niebezpieczne dla dzieci. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawienie dzieci bez opieki w salonie.

4. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.

5. Klientka bądź klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia w Salonie La Beauty

6. Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w miejscach bez nadzoru.

§ 8. Formularze, kartoteki i poufność informacji

1. Salon La Beauty działa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione osobom trzecim.

2. Podczas pierwszej wizyty należy wypełnić formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i kartę konsultacyjną oraz zgodę na wykonanie zabiegu.

3. Danych używamy wyłącznie do kontaktu z Państwem i gwarantujemy ich nienadużywanie, zarówno w przypadku SMS, jak i mailingu.

4. Wszystkie Państwa zabiegi są ewidencjonowane, opisane w kartotece zabiegowej i strzeżone tajemnicą zawodową. Osoby pracujące w Salonie posiadają odpowiednią kulturę osobistą i zapewniają całkowitą dyskrecję.

5. Formami kontaktu z Salonem są:

a. numer telefoniczny dostępny na naszej stronie internetowej, wizytówkach i ulotkach: 664728018

b. adres e-mail: infolabeauty@wp.pl

c. fanpage na Facebooku:  

6. W sprawach związanych z wizytami i zabiegami prosimy kontaktować się oficjalnymi kanałami. Personel Salonu La Beauty  nie może udostępniać prywatnych kontaktów.

§9. Bony, vouchery, zaproszenia 

1. Bony, vouchery i zaproszenia dostępne w Salonie La Beauty są wydawane na określony czas i dla konkretnej osoby, przypisane do systemu komputerowego i niewykorzystane zostają automatycznie anulowane wraz z końcem ważności.

2. Nie ma możliwości wykorzystania bądź przywrócenia bonu, vouchera lub zaproszenia, kiedy straci on swoją ważność. 

3. Bony, vouchery i zaproszenia nie mogą być wymienione na gotówkę.

4. Bony, vouchery i zaproszenia mogą być wykorzystanie wyłącznie przez osobę na którą zostały wypisane lub w wyjątkowych sytuacjach mogą być przepisane na inną osobę.

5. Bony, vouchery, zaproszenia nie podlegają zwrotowi, prosimy więc o przemyślane zakupy.

6. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do kuponu, jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość kuponu.

7. Bony, vouchery, zaproszenia można wymienić na inne wybrane usługi z naszego cennika do kwoty odpowiadającej kwocie zakupu bonu, vouchera, zaproszenia.

8. Integralną częścią bonów upominkowych jest niniejszy regulamin, podczas składania zamówienia kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.

§ 10. Reklamacje

1. W przypadku niezadowolenia z naszych usług bardzo prosimy o poinformowanie kierowniczkę Salonu La Beauty, abyśmy mogli naprawić sytuację. 

2. Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze działania i oferujemy jakość usługi na najwyższym poziomie.

3. Klienci powinni zgłaszać reklamację niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż do 3 dni od wykonania zabiegu.

4. Klienci wykonujący manicure/pedicure mogą zgłaszać reklamację do 5 dni, po tym terminie nie zostanie ona uwzględniona.

5. Wszelkie reklamacje należy składać w recepcji salonu osobiście. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym lub e-mailem. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego.

6. Każda reklamacja pisemna jest rozstrzygana w terminie do 30 dni.

7. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11. Lista rezerwowa

1. Oferujemy możliwość wpisania się na listę rezerwową.

2. W przypadku zwolnienia terminu na dany zabieg, zawsze kontaktujemy się z pierwszą osobą na liście.

3. Z uwagi na powyższe, prosimy, aby Państwo niezwłocznie powiadamiali obsługę Salonu La Beauty o niemożliwości pojawienia się na wizycie. Pozwoli to na korzystanie z naszych usług osobom oczekującym na liście rezerwowej.

§12. Zamawianie i odbiór kosmetyków

1. Zamówione kosmetyki czekają na Państwa 10 dni lub do zgłoszonego przez Państwa dnia odbioru, przy zamówieniu kosmetyków pobieramy zaliczkę 30% wartości ceny.

2. Produkty, które nie zostaną przez Państwa odebrane trafiają na półkę i mogą być zakupione przez inne osoby, a wpłacona zaliczka przepada.

3. Produkty dostępne na półce nie mogą być rezerwowane na dłużej niż 1 dzień.

4. Nie przyjmujemy zwrotów kosmetyków.

§13. Standard obsługi 

1. Wszystkie procedury, zapisy oraz obsługa przed, w trakcie i po zabiegu prowadzone są z najwyższą starannością o komfort i bezpieczeństwo klienta.

2. W Salonie La Beauty zapewniamy:

a. bezpieczny atestowany i serwisowany sprzęt i urządzenia,

b. zdezynfekowane powierzchnie i sterylne narzędzia zabiegowe,

c. profesjonalny dobór pielęgnacji domowej dla intensyfikacji efektów zabiegów,

d. ściśle wyselekcjonowany i wykształcony personel,

f. atmosferę bezpieczeństwa i opieki,

g. pełną dyskrecję i wysoką kulturę osobistą pracowników,

j. dowolną formę płatności: gotówka, przelew, przedpłata, karta płatnicza,

k. pełną odpowiedzialność za nasze działania zabiegowe,

l. szacunek i spełnianie Państwa niestandardowych życzeń – oczywiście w miarę możliwości.

§14. Zmiany w Regulaminie 

1. O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej www.la-beauty.pl La Beauty zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

2. Każdy(a) klient/ka ma prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.

3. W Salonie mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.

4. Wszystkie osoby przebywające w Salonie Kosmetycznym La Beauty obowiązane są przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.

5. Niezastosowanie się klientki/a do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Salonu Kosmetycznego La Beauty za przeprowadzony zabieg.

6. W razie wątpliwości co do zdrowia klienta pracownik może odmówić wykonania zabiegu.

7. Salon nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się klienta do zaleceń po zabiegowych oraz nieodpowiedniej pielęgnacji domowej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2019 i obowiązuje do odwołania.